1. Gelecek Marmara Depreminde Olası Hasar Tahminleri (Moderatör: Doç. Dr. Ali KOÇAK)
  2. Teknolojik Gelişmeler ve İSG alanına Yansımaları (Moderatör: Doç. Dr. Fahri ERENEL)
  3. İSG’de Psikososyal Risk Etmenleri (Moderatör: Prof.Dr. Nilgün OKAY)
  4. Engelli Çalışanlar ve İSG (Moderatör: Prof.Dr. Ozan BAHAR)
  5. Acil Durum ve Afetlerde Müdahale Ekiplerinin İş Sağlığı ve Güvenliği (Moderatör:Recep ŞALCI)
  6. Hayatımızdaki Katil Toz ASBEST (Moderatör:Mehmet Şeyhmus ENSARİ)
  7. İş Sağlığı ve GüvenliğiAlanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (Moderatör: Doç. Dr. Nezih VAROL)
ZİRVE KAYIT