Kongremizde “Afet ve Acil Durumlarda Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” temasına uygun bildiriler başta olmak üzere aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler gönderilebilir.

 • Acil Durum Yönetimi
 • Afete Müdahalede Çalışanların Kişisel Koruyucu Ekipmanları
 • Afetlerin Yol Açtığı Mesleki Sağlık Sorunları
 • Çalışan Sağlığı
 • ISG’de Risk Yönetimi
 • ISG ve Afet ve Acil Durum Eğitimleri
 • ISG Yönetim Sistemleri
 • İklim Değişiklikleri Sonucu Ortaya Çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri
 • ISG Açısından Terör Saldırıları
 • ISG’de Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • ISG Maliyet Analizi
 • ISG Mevzuatı
 • ISG’de Teknoloji Yönetimi ve Kullanımı
 • İş Hijyeni
 • İş Hukuku ve Çalışan Hakları
 • İş Sağlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar
 • İş ve Kalite Yönetimi
 • İşe Gelme/Getirilme Kararını Etkileyen Faktörler
 • İşletmelerde Ekipman Bakım Onarım
 • İşyerinde Sağlık Yönetimi
 • İyi Uygulama Örnekleri
 • KBRN
 • Kontrol ve Dokümantasyon
 • Kriz Maliyet Analizi
 • Kriz/Acil Durum İletişimi
 • Risk İletişimi
 • Sosyal Güvenlik Sistemi
 • Tehlike ve Risk Analizi
 • Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi
 • Teknoloji Yönetimi ve Kullanımı
 • Triyaj
 • Yangın Risk Yönetimi
ZİRVE KAYIT